Comune di Banari

Provincia di Sassari
  • Seguici su:

Pasada: mentzione noa pro su poeta banaresu Ànghelu Porcheddu

Pasada: mentzione noa pro su poeta banaresu Ànghelu Porcheddu

   

 

 

 

    BÀNARI. Mentzione noa pro su poeta banaresu Ànghelu Porcheddu chi at leadu parte a sa de 33 editziones de su prèmiu de poesia sarda “Posada” cun s'òpera sua “Notte niedda e longa”. Ànghelu Porcheddu, classe 1937, est unu de sos prus nòdidos poetas atuales. At connotu s'emigratzione traballende in sos furros de s'Italsider in Gènova  finas a su 1973 iscoberende in ie s'estru pro su fràigu de sos versos. Torradu a bidda at contivigiadu s'arte sua e cada cuncursu non podet fàghere a mancu de sos "tessinzos" suos. In custu cuncursu at partetzipadu a sa setzione de “poesia rimada”, in ue at bìnchidu Giangavino Vasco cin “S'incras meu”. Sa premiatzione s'at a tènnere su 9 de austu in Pasada.

Mauro Piredda (Meilogu Notizie)